Problémy, známé každému 

bioar.eu

Každý z vás pravděpodobně má ve svém okolí známého nebo příbuzného, který už dlouhá léta léčí svá chronická onemocnění. Neustále chodí dlouhými chodbami nemocnic, sbírá výsledky analýz. Diagnoza se neustále mění, přičemž lékaři neustále předepisují obrovské množství klasických léků. Nemoc se ne a ne vyléčit, a v procesu dalších vyšetření se objevují další nemoci, které vyžadují nová vyšetření a nové léky. A jednoho dne mu dokonce nabídnou jednoduše se zbavit několika problémových orgánů operativní cestou!

Zoufalý člověk začíná chápat, že tady asi není všechno v pořádku a začíná hledat alternativu. Alternativní medicína právě na takové pacienty čeká a pochopitelně náš známý rychle nalézá nějakého specialistu na Východní medicínu. Východního doktora prakticky nezajímají všechny ty analýzy, které jste absolvovali před tím, u tradičních doktorů, také ho jen málo zajímá čím jste léčili své nekonečné diagnozy a symptomy. Metodicky začíná zkoumat váš organismus jako z pohledu Východních tradic průchodu energie ( Či ). Z pohledu jin-jang. Při tom vám podá ty diagnozy, které on sám považuje za správné a vytvoří vlastní plán vaší léčby. No a teď má člověk pocit, že se jeho stav musí zlepšit. Ale on se nelepší a nebo lepší nanedlouho.
Neobviňujme Východního specialistu v tom, že nebere v úvahu všechny zásluhy diagnostiki tradiční medicíny. Neobviňujme jej z toho, že zásadně nepovažuje za správné brát ty lékařské přípavky, které pacientovi předepsal profesor oficiální medicíny. V něčem má pravdu . Ano, i ten samý profesor oficiální medicíny by nejspíš odmítl brát v úvahu diagnozy a metody léčby Východních specialisty. A také, pravděpodobně, bude mít pravdu.

Tak co se děje?
Cožpak se klasická medicína mýlí?

Nemyslím si.
Obrovské množství otevřené evropské medicíny zachránilo žiot milionům lidí.
A může se mýlit Východní medicína?
Mých pochyb je v tomto případě ještě méně. Zkušenosti nashromážděné Čínou, Tibetem, Japonskem, Koreou, Indií, a vlastně celou Jiho-Východní Asií za desítky tisíc let, zbavili a stále zbavují nemocí ještě větši množství lidí.

A co teda s vaším známým?
Proč je a miliony dalších podobných nejsou schopni vyléčit a jenom nachází u nich stále víc a víc nových diagnoz. Možná jsou tyto nemoci prostě nevyléčitelné – zeptáte se...

A nezdá se Vám, že každý z výšezmíněných specialistů vidí ve vašem známém svůj objekt průzkumu a léčení?

Klasická medicína nás dělí na tkáně, orgány, systémy orgánů a bude nás posílat za specialisty, kteří znají prolematickou oblast do detailů. A pokud daný specialista u Vás nenajde to, co zná o svém systému orgánů, pošle Vás za jiným specialistou. Navíc zdravotnický systém povzbuzuje takový způsob, a myslí si při tom, že pouze a jenom instituce zabývající se mozkem může se může vyznat v tom, jak pracuje tento složitý „materiální“ orgán, a že jenom instituce zkoumající srdce může pochopit, co je to „srdeční sval“.

A co Východní specialista?
Toho na druhou stranu zajímá tok energie ve vašem organismu. Dopodrobna se obeznámí s tím, jak energie vchází do Vašeho organismu, jak se transformuje v čakrách, a jak jak se předává v regulérním 2-časovém intervalu po 12 hlavních meridianech. Také přesně prozkoumá Váš organismus a určí, zda-li pracují správně vedlejší meridiany, zodpovědné za procesy vnitřní samoregulace. Pokud nalezne jakékoliv vady a odchylky energie směrem ke straně jing a nebo jang, začne působit na Vaše biologicky – aktivní body, ve snaze zbalancovat energii a tak vyléčit Váš organismus.

Proč se to děje? Proč moudří, vážení a zkušení specialisti léčí každý něco jiného u toho samého člověka? Proč je prakticky nezajímají výsledky průzkumů a léčení toho druhého?
Všechny tyto otázky jsem si dlouho pokládal sám sobě já, než jsem se začal zabývat tím, co dělám dnes.

Člověk není sbírkou orgánů, které kontroluje periférní a centrální nervový systém. Človék ale není ani vodičem ani reformátorem energie, rozprostřené po meridianech.

Tak co je v takovém případě – organismus člověka?
Zatímco jsem se věnoval této otázce, našel jsem spoustu stejně smýšlejících lidí, jak v různých vědeckých kruzích klasické i alternativní medicíny, tak i v různých bodech zemské koule.
Dnes, s použitím všech znalostí dostupných člověku, můžeme mluvit o tom, že se lidský organismus skládá ze sedmi vzájemně na sebe působících úrovní. Každý z nich při tom má složitou materiálně-energetickou anatomii a fiziologii a každý z nich může mít sklon k narušení jak strukturnímu, tak i funkcionálnímu. A vzájemné působení na všech sedm úrovní musí být systémové, přičemž musíme brát v úvahu osobitostí každého zvlášť i jejich vzájemné působení jako celek.

Tento web i všechny mé práce, studie, metody průzkumu a léčení jsou zaměřeny na celistvost těchto sedmi úrovní a ne jen na to, aby bylo možné vidět v pacientovi jen samostatné orgány, systémy, meridiany, čakry a jiné prostudované i neprostudované části „souhrnu těla a energie“.

Všechny mé práce jsou zaměřeny na to, aby se člověk nerozděloval na to, z čeho se skládá, a na pomoc „souhrnu těla a energie“ každého člověka zvládnout problém v jeho fyzickém a duchovním zdraví.

:: zpět ::