Praktické principy práce

Jako základ bereme to, že organismus člověka je velice složitý, samoregulující se a samoobnovující se systém. Je to právě ten model se sedmi úrovněmi, o kterém jsme už mluvili.

Veškeré informace o životě a časových procesech organismu se uchovávají ( fixují ) v tzv. vnitřním „biologickém počítači“. Tento záznam se uskutečňuje v strukturách vědomí, podvědomí, vyššího vědomí a také na různých úrovních nevědomí.
A navíc se tento záznam reguluje na ještě vyšších informačně-energetických úrovních.

Pokud strádá v organismu nějaky orgán, strádá celý organismus, následně se narušují nejen informačně-energetické spoje, a s největší pravděpodobností i samoregulace a samoobnovování.

Všechny hlavní hloubkové příčiny nemocí vznikají a funguji v mnohem vyšších vlnových ( vibračních ) úrovních lidského organismu než orgánové, tzn. v jeho vlnové či „energetické kostře“. Bohužel, tradiční medicína nemůže tyto hloubkové příčiny diagnostikovat, a místo toho diagnostikuje a následně léčí pouze projevy těchto příčin. My naopak propracováváme metodiku rozpoznání hloubkových příčin a alternativního způsobu jejich nápravy.

Naším cílem tedy je:
- stanovit pro organismus stabilní, důvěryhodné a hlavně bezpečné spojení s „biopočítačem“
- najít hloubkové příčiny poškození
- zahájit způsoby korekce samoregulačního biosystému

Všechny, tzv. hloubkové příčiny dělíme na 3 základní skupiny:
1. vnější negativně-vlnové nebo informačně-energetické působení
2. negativní vlnové procesy, žijící uvnitř energetické kostry
3. parazitní vlnové procesy, žijící uvnitř energetické kostry ( virusy, bakterie, houby, paraziti, ... )

Na základě výše zmíněného je naším cílem:
- objevit hloubkové příčiny narušení fungování mnohoúrovňového systému organismu
- odstranit nebo oslabit činnosti, vyvolávající příčiny poškození
- nastartovat nebo zkorigovat procesy samoregulace
- optimalizovat životaschopnost mnohoúrovňového systému organismu

:: nahoru ::