Kvantová medicína – komplexní a kauzální přístup 

Téměř každý člověk má možnost žít velmi dlouhou dobu bez nemocí. Náš organismus je velmi složitý biofyziologický mechanismus, který po mnoho let pracuje ve velmi vytíženém stavu a stává se, že jednotlivé součásti přestávají fungovat tak jak mají. Bohužel pro nás, příroda s výměnou těchto vadných součástí a nebo s nějakou komplexnější opravou jednou za čas nepočítá. Z toho důvodu by každý člověk měl o svém organismu pečovat přinejmenším tak, jak pečuje o své auto nebo dům.

My bychom Vám zde rádi nabídli to, co z důvodu vysokých nákladů na diagnostiku a výrobu jednotlivých přípravků bylo ještě před několika lety k dispozici jen malé skupince lidí. Moderní technologie nám umožnili upravit cenu produktu a nabídnout jí všem, kteří o ní mají zájem. Rádi bychom Vám nabídli možnost zhodnotit, jak moc Váš organismus (biofyziologický stroj) zestárl, jak moc jsou „opotřebované“ jeho jednotlivé součástí a dále bychom Vám rádi nabídli unikátní program zaměřený na indivudální stabilizaci biosoustavy a její omlazení.

Jinými slovy, nabízíme Vám osobní přístup k omlazování organismu!

Těm, kteří se zajímají o to, proč organismus vlastně stárne, nabízíme seznámit se s vědeckými studiemi a dalšími informacemi na našich webových stránkách... ti z Vás, kteří naopak nemají zájem se ponořit hlouběji do biologie, fyziologie či medicíny, bychom chtěli nabídnout jen stručné obeznámení se s tím, proč lidé stárnou a následně bychom Vám rádi představili náš ozdravný program, který pomůže Vašemu organismu zůstat zdravými a mladými po delší dobu...

Obecná teorie stárnutí

Stárnutí probíhá ve dvou etapách: První etapa trvá po dobu celého našeho života a začíná dokonce ještě před naším narozením. V lidském organismu probíhají každý den metabolické procesy, které jsou k životu nutné. Metabolismus má ale i vedlejší efekty, tzv. poškození. Mnohé z nich mizí stejně rychle jako vznikají, některé se ale místo toho naopak hromadí. Zpočátku se tato poškození příliš neprojevují na našem zdravotním stavu, protože když jich není mnoho, organismus si s tím dokáže poradit a tato poškození nenaruší funkčnost metabolismu. Když už jich je ale více, začíná metabolismus pracovat čím dál hůř a právě zde začíná druhá etapa stárnutí: objevují se zdravotní neduhy, které vedou k závažným potížím a poškozením organismu. Díky dlouhodobé spolupráci s řadou předních vědců, kteří se zabývají stářím a využívají současné technologie kvantové medicíny, můžeme říci, že poškození se hromadí pouze ve strukturách a buňkách s dlouhým životním cyklem. V dnešní době je nám známo 7 základních skupin (příčin) stárnutí:
  1. příčiny vedoucí k onkologii a mutaci jaderné DNA;
  2. mutace DNA mitochondrií;
  3. hromadění vedlejších produktů (dust) metabolismu v buňkách;
  4. hromadění vedlejších produktů (dust) metabolismu mimo buňky;
  5. ztráta buněk či jejich neobnovování;
  6. stárnutí buněk;
  7. vznik mimobuněčných křížových vazeb.

V naší metodice využíváme nejen výše zmíněných znalostí, ale také moderních možností kvantové a biorezonanční medicíny v kombinaci se současnými metodami tvorby individuálních přípravků sloužících k omlazování organismu.

Co Vám nabízíme

Našim cílem není prodlužovat lidem život, ale pomoci jim, aby byli zdraví co možná nejdéle. Přichází k nám lidé různého věku, každý s jiným zdravotním stavu. Proto se nejprve zaměřujeme na zhodnocení zdravotního stavu klienta a na základě výsledků pak navrhneme individuální ozdravovací a harmonizující program.

Jak to probíhá

Nejprve se k nám klient objedná na úvodní schůzku na nějaké konkrétní datum. Následně, když klient dorazí k nám, absolvuje pomocí moderního kvantového zařízení diagnostiku stavu jeho organismu.

Na základě výsledků této diagnostiky nabídneme klientovi plán první etapy ozdravování a harmonizace organismu a poskytneme mu vše potřebné k jejímu uskutečnění. Tato etapa obvykle trvá od 1 do 3 měsíců. Již v průběhu tohoto období pociťují mnozí klienti značné zlepšení zdravotního stavu, pak jim jen postačí řídit se doporučeními, aby zdraví svého organismu zachovali.

Pro ty klienty, u kterých první etapa vyvolala stabilní harmonizaci základních soustav organismu, nabídneme druhou etapu našeho programu – stabilní kompenzaci orgánů neboli stádia fyziologického antiagingu. Tato etapa obvykle trvá od 3 do 6 měsíců a spočívá především v příjmu speciálních přípravků, které jsou vyrobeny na míru pro klienta (unikátní know-how - embryonální extrakty). Tyto přípravky mají za úkol zabrzdit všechny potenciální faktory stárnutí v klíčových a rizikových faktorech.

Co obdrží klient

  • indivudální diagnostiku na kvantovém zařízení, který zhodnotí stav všech orgánů a soustav organismu a poskytne podrobné výsledky
  • má-li klient zájem o stapu harmonizace, dostane kompletní balík všech nutných přípravků a doporučení ohledně diety, alergenů, doplňkům apod. na období 1 – 3 měsíců
  • bude-li možnost provést kurz antiagingu, dostane klient možnost získat minimální nebo kompletní balík individuálně připravených přípravků na období 2 – 6 měsíců s dodatečnými doporučeními

Doporučení

Kromě toho, že Vám nabídneme moderní kvantovou metodu určenou k ozdravení a harmonizaci organismu, zpracujeme pro Vás také individuální plán doporučení ohledně zdravého stravování a vedení zdravého životního stylu.

Co nemůžeme zaručit

Nemůžeme zaručit standatní a šablonovitý přístup k pacientům.

Jak jsme již zmínili, obrací se na nás lidé i s dlouhodobými chronickými potížemi, i lidé relativně zdraví. Přístup ke každému z nich je individuální.

V první řadě je potřeba vyvést organismus ze stavu dekompenzace do kompenzovaného stavu – to je náš primární cíl. Klient se naučí udržovat harmonický stav svého organismu a až poté mu můžeme nabídnout etapu antiagingu.

Může se ale samozřejmě stát, že tuto etapu nebudeme moci nabídnout z nějakých objektivních příčin – vážná poškození na buněčné úrovni. S tímto se často setkáváme u pacientů, jejichž organismus je velmi vyčerpaný a vyžaduje konstantní a dlouhodobou harmonizaci. Tito pacienti by se měli zaměřit na to, aby co nejvíce vytěžili z první etapy.

Pokud Vás naše metoda zaujala a rozhodli jste se, že pomyslíte na své zdraví, kontaktujte nás.